Salve Regina women's ice hockey v. Holy Cross (Nov. 4)